Ηνωμένο Βασίλειο

Είμαι Κάτοικος Εξωτερικού

Θέλω να γίνω Κάτοικος Εξωτερικού

Φορολογικός Εκπρόσωπος

Τι είναι;

Τι είναι ο φορολογικός εκπρόσωπος για έναν κάτοικο εξωτερικού;

Τι κάνει;

Τι μπορεί να κάνει ο φορολογικός εκπρόσωπος για έναν κάτοικο εξωτερικού;

Γιατί τον χρειάζεσαι;

Πως μπορεί να σε βοηθήσει στις φορολογικές σου υποχρεώσεις;

Δες Πως και Γιατί ίσως να πρέπει να φορολογηθείς στην Ελλάδα ενώ κατοικείς στο Ηνωμένο Βασίλειο

Συγκεκριμένα δικαιολογητικά για το Ηνωμένο Βασίλειο

Μεταβολή Φορολογικής Κατοικίας

Προϋποθέσεις

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για να γίνω φορολογικός κάτοικος εξωτερικού;

Διαδικασία

Ποια είναι η διαδικασία για να γίνω φορολογικός κάτοικος εξωτερικού;

Δικαιολογητικά

Ποια δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για τη μεταβολή φορολογικής κατοικίας;

H αίτηση για το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Θα πρέπει να περιλαμβάνει:

  1. Την αιτία που κάνετε την αίτηση
  2. Τη σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας σύμφωνα με την οποία κάνετε αίτηση
  3. Τον τύπο εισοδήματος για το οποίο θέλετε να κάνετε το αίτημα και το σχετικό άρθρο
  4. Τη χρήση ή το χρονικό διάστημα για το οποίο κάνετε την αίτηση για πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, εάν διαφέρει από την ημερομηνία έκδοσης
  5. Εάν απαιτείται από τη σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας, μπορείτε να λάβετε επιβεβαίωση ότι είστε:
    • Ο δικαιούχος ιδιοκτήτης του εισοδήματος για το οποίο θέλετε να κάνετε το αίτημα για φορολόγηση στο Ηνωμένο Βασίλειο
    • Εάν χρειάζεστε apostille

Πληροφορίες

Συγκεκριμένα δικαιολογητικά για το Ηνωμένο Βασίλειο

Όποιες και αν είναι οι υποχρεώσεις σας απέναντι στις Ελληνικές Φορολογικές Αρχές μπορούμε να σας βοηθήσουμε.