Αυστραλία

Διεύθυνση:
Level 2, 219-223 Castlereagh street
Sydney NSW 2000

Τηλ: +612 92845500

Τηλ: +612 92646135

Email: [email protected]

Πληροφορίες

 • Διεύθυνση:
  R.G. Casey Building
  John McEwen Crescent
  Barton, ACT 0221
  Australia

Τηλ: +61 (2) 6261 1111

Fax: +61 (2) 6261 3111

Email: [email protected]

Γλώσσα Επικοινωνίας: Αγγλικά

Πληροφορίες

 • Διεύθυνση:
  Department of Foreign Affairs and Trade
  R.G. Casey Building
  John McEwen Crescent
  Barton ACT 0221 Australia

Τηλ: +61 2 6261 1111

Fax: +61 2 6261 3111

ABN: 47 065 634 525

Πληροφορίες

 

Για επικύρωση με Apostille

Email: [email protected]

Τηλ: 1300 935 260

Διεύθυνση:
R G Casey Building
Sydney Avenue
Barton ACT

 • Australian Passport Office
  Authentication Section
  PO Box 2239
  MELBOURNE VIC 3001

  or
 • Australian Passport Office
  Authentication Section
  PO Box 2239
  SYDNEY NSW 2000

Πληροφορίες

ΗΠΑ

Είμαι Κάτοικος Εξωτερικού

Νορβηγία

Θέλω να γίνω Κάτοικος Εξωτερικού

Φορολογικός Εκπρόσωπος

Τι είναι;

Τι είναι ο φορολογικός εκπρόσωπος για έναν κάτοικο εξωτερικού;

Τι κάνει;

Τι μπορεί να κάνει ο φορολογικός εκπρόσωπος για έναν κάτοικο εξωτερικού;

Γιατί τον χρειάζεσαι;

Πως μπορεί να σε βοηθήσει στις φορολογικές σου υποχρεώσεις;

Δες Πως και Γιατί ίσως να πρέπει να φορολογηθείς στην Ελλάδα ενώ κατοικείς στην Αυστραλία

Συγκεκριμένα δικαιολογητικά για την Αυστραλία

Μεταβολή Φορολογικής Κατοικίας

Προϋποθέσεις

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για να γίνω φορολογικός κάτοικος εξωτερικού;

Διαδικασία

Ποια είναι η διαδικασία για να γίνω φορολογικός κάτοικος εξωτερικού;

Δικαιολογητικά

Ποια δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για τη μεταβολή φορολογικής κατοικίας;

Ένας κάτοικος μπορεί να ζητήσει πιστοποιητικό διαμονής ή ιδιότητας, στέλνοντας ένα υπογεγραμμένο επιστολόχαρτο ή fax με τις ακόλουθες πληροφορίες:

 1. Πλήρες όνομα του κατοίκου της Αυστραλίας
 2. Διεύθυνση κατοικίας του κατοίκου και της ταχυδρομικής διεύθυνσης της Αυστραλίας αν είναι διαφορετική
 3. Αριθμός φορολογικού αρχείου (TFN) ή / και Αυστραλιανό επιχειρηματικό αριθμό (ABN)
 4. Η χώρα προορίζεται για το πιστοποιητικό
 5. η περίοδος για την οποία απαιτείται το πιστοποιητικό
 6. o αριθμός απαιτούμενων πιστοποιητικών.

Στείλτε το αιτημά σας με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • Fax στο 1300 730 298
 • με ταχυδρομείο στη διεύθυνση
  Australian Taxation Office
  PO Box 3006
  Penrith NSW 2740

Πληροφορίες

Συγκεκριμένα δικαιολογητικά για την Αυστραλία

Όποιες και αν είναι οι υποχρεώσεις σας απέναντι στις Ελληνικές Φορολογικές Αρχές μπορούμε να σας βοηθήσουμε.