Αυστραλία

Είμαι Κάτοικος Εξωτερικού

Θέλω να γίνω Κάτοικος Εξωτερικού

Φορολογικός Εκπρόσωπος

Τι είναι;

Τι είναι ο φορολογικός εκπρόσωπος για έναν κάτοικο εξωτερικού;

Τι κάνει;

Τι μπορεί να κάνει ο φορολογικός εκπρόσωπος για έναν κάτοικο εξωτερικού;

Γιατί τον χρειάζεσαι;

Πως μπορεί να σε βοηθήσει στις φορολογικές σου υποχρεώσεις;

Δες Πως και Γιατί ίσως να πρέπει να φορολογηθείς στην Ελλάδα ενώ κατοικείς στην Αυστραλία

Συγκεκριμένα δικαιολογητικά για την Αυστραλία

Μεταβολή Φορολογικής Κατοικίας

Προϋποθέσεις

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για να γίνω φορολογικός κάτοικος εξωτερικού;

Διαδικασία

Ποια είναι η διαδικασία για να γίνω φορολογικός κάτοικος εξωτερικού;

Δικαιολογητικά

Ποια δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για τη μεταβολή φορολογικής κατοικίας;

Ένας κάτοικος μπορεί να ζητήσει πιστοποιητικό διαμονής ή ιδιότητας, στέλνοντας ένα υπογεγραμμένο επιστολόχαρτο ή fax με τις ακόλουθες πληροφορίες:

 1. Πλήρες όνομα του κατοίκου της Αυστραλίας
 2. Διεύθυνση κατοικίας του κατοίκου και της ταχυδρομικής διεύθυνσης της Αυστραλίας αν είναι διαφορετική
 3. Αριθμός φορολογικού αρχείου (TFN) ή / και Αυστραλιανό επιχειρηματικό αριθμό (ABN)
 4. Η χώρα προορίζεται για το πιστοποιητικό
 5. η περίοδος για την οποία απαιτείται το πιστοποιητικό
 6. o αριθμός απαιτούμενων πιστοποιητικών.

Στείλτε το αιτημά σας με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • Fax στο 1300 730 298
 • με ταχυδρομείο στη διεύθυνση
  Australian Taxation Office
  PO Box 3006
  Penrith NSW 2740

Πληροφορίες

Συγκεκριμένα δικαιολογητικά για την Αυστραλία

Όποιες και αν είναι οι υποχρεώσεις σας απέναντι στις Ελληνικές Φορολογικές Αρχές μπορούμε να σας βοηθήσουμε.