ΗΠΑ

Είμαι Κάτοικος Εξωτερικού

Θέλω να γίνω Κάτοικος Εξωτερικού

Φορολογικός Εκπρόσωπος

Τι είναι;

Τι είναι ο φορολογικός εκπρόσωπος για έναν κάτοικο εξωτερικού;

Τι κάνει;

Τι μπορεί να κάνει ο φορολογικός εκπρόσωπος για έναν κάτοικο εξωτερικού;

Γιατί τον χρειάζεσαι;

Πως μπορεί να σε βοηθήσει στις φορολογικές σου υποχρεώσεις;

Δες Πως και Γιατί ίσως να πρέπει να φορολογηθείς στην Ελλάδα ενώ κατοικείς στις ΗΠΑ

Συγκεκριμένα δικαιολογητικά για τις ΗΠΑ

Μεταβολή Φορολογικής Κατοικίας

Προϋποθέσεις

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για να γίνω φορολογικός κάτοικος εξωτερικού;

Διαδικασία

Ποια είναι η διαδικασία για να γίνω φορολογικός κάτοικος εξωτερικού;

Δικαιολογητικά

Ποια δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για τη μεταβολή φορολογικής κατοικίας;

Για να κάνετε αίτηση για το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας μεταβείτε στη σελίδα του IRS

 

Διεύθυνση Ταχυδρομείου

Η διεύθυνση αλληλογραφίας και η μέθοδος υποβολής των εγγράφων εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο ο αιτών πληρώνει την προμήθεια.

 1. Πληρωμή με επιταγή ή με εντολή πληρωμήςΗ απόδειξη πληρωμής, το Έντυπο 8802, και οποιαδήποτε άλλα συνημμένα αρχεία αποστέλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
  • Internal Revenue Service
   P.O. Box 71052
   Philadelphia, PA 19176-6052
   U.S.A.
  • με ιδιωτική αποστολή στη διεύθυνση
   Internal Revenue Service
   2970 Market Street
   BLN# 3-E08.123
   Philadelphia, PA 19104-5002
 2. Ηλεκτρονική πληρωμή
  Αφού εισαχθεί ο αριθμός ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης στη σελίδα 1 του εντύπου 8802, το έντυπο 8802 και όλα τα απαιτούμενα συνημμένα αποστέλλονται με τους παρακάτω τρόπους:
  • Department of the Treasury
   Internal Revenue Service
   Philadelphia, PA 19255-0625
  • με ιδιωτική αποστολή
   Internal Revenue Service
   2970 Market Street
   BLN# 3-E08.123
   Philadelphia, PA 19104-5002

 

Συγκεκριμένα για τις Η.Π.Α. ισχύει:

Τα Νομικά Πρόσωπα των ΗΠΑ θα υποβάλουν:

 1. Αίτηση για την εφαρμογή της Σύμβασης μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ” (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τα εν λόγω Νομικά Πρόσωπα
 2. Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (έντυπο 6166), το οποίο θα έχει εκδοθεί από την αρμόδια Φορολογική Αρχή των ΗΠΑ:
  • DEPARTMENT OF THE TREASURY INTERNAL REVENUE SERVICE PHILADELPHIA, PA 19255
   με το οποίο θα πιστοποιείται ότι το Νομικό Πρόσωπο των ΗΠΑ, δικαιούχος του σχετικού εισοδήματος:
   “….is a U.S. corporation for the purposes of the Greece – USA Double Taxation Convention”.
   (Μετάφραση): “……είναι εταιρία των ΗΠΑ για τους σκοπούς της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ”.

 

Τα Φυσικά Πρόσωπα θα υποβάλουν:

 1. Την “ΑΙΤΗΣΗ” που αναφέρεται στην περίπτωση παραπάνω, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.
 2. Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (έντυπο 6166), το οποίο και θα έχει εκδοθεί από την ίδια ως άνω Φορολογική Αρχή των ΗΠΑ, με το οποίο θα πιστοποιείται ότι το Φυσικό Πρόσωπο, δικαιούχος του σχετικού εισοδήματος “……is a resident of the USA for the purposes of the Greece – USA Double Taxation Convention”.
  (Μετάφραση): “……είναι κάτοικος των ΗΠΑ για τους σκοπούς της μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος”.

 

Σχετικά με τα παραπάνω, θα πρέπει να επισημανθούν τα εξής:

– Το έντυπο της “ΑΙΤΗΣΗΣ” εφαρμογής των Συμβάσεων αποτελείται από δύο αντίτυπα, τα οποία μπορείτε να αναπαράγετε. Το ένα αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ και το άλλο θα παραμένει στην αλλοδαπή Φορολογική Αρχή.

– Στα ως άνω έντυπα δεν είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας. Αυτό θα υποβάλλεται σε χωριστό έντυπο του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (Form 6166), το οποίο πρέπει να φέρει το έμβλημα των ΗΠΑ σε υδατογράφημα.

Συγκεκριμένα δικαιολογητικά για τις ΗΠΑ

Όποιες και αν είναι οι υποχρεώσεις σας απέναντι στις Ελληνικές Φορολογικές Αρχές μπορούμε να σας βοηθήσουμε.