Βέλγιο

Διεύθυνση:
10, Rue des Petits Carmes
1000 Bruxelles

Τηλ: +322 5455500 – 01

Τηλ: +322 5455585

Email: [email protected]

Πληροφορίες

Ηλεκτρονικά

Διεύθυνση:
rue des Petits Carmes 27
1000 BRUSSELS
Belgium

Τηλ: +32 (2) 501 32 00

Τηλ: +32 (2) 501 37 90

Email: [email protected]

Γλώσσα επικοινωνίας: Ολλανδικά, Γαλλικά

Πληροφορίες

ΗΠΑ

Είμαι Κάτοικος Εξωτερικού

Νορβηγία

Θέλω να γίνω Κάτοικος Εξωτερικού

Φορολογικός Εκπρόσωπος

Τι είναι;

Τι είναι ο φορολογικός εκπρόσωπος για έναν κάτοικο εξωτερικού;

Τι κάνει;

Τι μπορεί να κάνει ο φορολογικός εκπρόσωπος για έναν κάτοικο εξωτερικού;

Γιατί τον χρειάζεσαι;

Πως μπορεί να σε βοηθήσει στις φορολογικές σου υποχρεώσεις;

Δες Πως και Γιατί ίσως να πρέπει να φορολογηθείς στην Ελλάδα ενώ κατοικείς στο Βέλγιο

Συγκεκριμένα δικαιολογητικά για το Βέλγιο

Μεταβολή Φορολογικής Κατοικίας

Προϋποθέσεις

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για να γίνω φορολογικός κάτοικος εξωτερικού;

Διαδικασία

Ποια είναι η διαδικασία για να γίνω φορολογικός κάτοικος εξωτερικού;

Δικαιολογητικά

Ποια δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για τη μεταβολή φορολογικής κατοικίας;

Για να κάνετε αίτηση για το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας μεταβείτε εδώ.

  1. Με ηλεκτρονική μορφή (PDF)
    Παρακαλώ κατεβάστε το αρχείο
  2. Χειρόγραφα
    • Βήμα 1: Παρακαλώ κατεβάστε την αίτηση, αποθηκεύστε τη στην επιφάνεια εργασίας σας και συμπληρώστε τα κατάλληλα πεδία.
    • Βήμα 2: Στείλτε τη συμπληρωμένη αίτηση στο: [email protected]

Στοιχεία επικοινωνίας:

Avenue Adèle 1
B-1310 La Hulpe

Τηλ: +32 2 655 31 11

Fax: +32 2 655 32 26

SWIFT BIC: SWHQ BE BB

Πληροφορίες

Συγκεκριμένα δικαιολογητικά για το Βέλγιο

Όποιες και αν είναι οι υποχρεώσεις σας απέναντι στις Ελληνικές Φορολογικές Αρχές μπορούμε να σας βοηθήσουμε.