Γερμανία

Είμαι Κάτοικος Εξωτερικού

Θέλω να γίνω Κάτοικος Εξωτερικού

Φορολογικός Εκπρόσωπος

Τι είναι;

Τι είναι ο φορολογικός εκπρόσωπος για έναν κάτοικο εξωτερικού;

Τι κάνει;

Τι μπορεί να κάνει ο φορολογικός εκπρόσωπος για έναν κάτοικο εξωτερικού;

Γιατί τον χρειάζεσαι;

Πως μπορεί να σε βοηθήσει στις φορολογικές σου υποχρεώσεις;

Δες Πως και Γιατί ίσως να πρέπει να φορολογηθείς στην Ελλάδα ενώ κατοικείς στη Γερμανία

Συγκεκριμένα δικαιολογητικά για τη Γερμανία

Μεταβολή Φορολογικής Κατοικίας

Προϋποθέσεις

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για να γίνω φορολογικός κάτοικος εξωτερικού;

Διαδικασία

Ποια είναι η διαδικασία για να γίνω φορολογικός κάτοικος εξωτερικού;

Δικαιολογητικά

Ποια δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για τη μεταβολή φορολογικής κατοικίας;

H αίτηση για το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας πραγματοποιείται ηλεκτρονικά.

Αφού υποβάλλετε τη παραπάνω ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να μεταβείτε στην αρμόδια εφορία για να σας προσκομίσουν το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας και δηλώνετε ότι θα χρειαστείτε apostille.

 1. Βερολίνο

  Διεύθυνση:
  Finanzamt Friedrichshain-Kreuzberg
  Bild: SenFin
  Anschrift (Hauptsitz)
  Mehringdamm 22
  10961 Berlin

  Τηλ: (030) 9024 14-0

  Fax: (030) 9024 14-900

  Email: [email protected]

 2. Bonn

  Διεύθυνση:
  Bundeszentralamt für Steuern
  An der Küppe 1
  53225 Bonn

  Τηλ: +49 228 406-0

  Fax: +49 228 406-2661

  Email: [email protected]

  De-Mail: [email protected]

Πληροφορίες

Συγκεκριμένα δικαιολογητικά για τη Γερμανία

Όποιες και αν είναι οι υποχρεώσεις σας απέναντι στις Ελληνικές Φορολογικές Αρχές μπορούμε να σας βοηθήσουμε.