Ολλανδία

Διεύθυνση:
Amaliastraat 1
2514 JC The Hague
Netherlands

Τηλ: +3170 3638700

Τηλ: +3170 3563040

Email: [email protected]

Πληροφορίες

– ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

Διεύθυνση:

Parnassusweg 220 
1076 AV Amsterdam

(κύρια είσοδος: πύργος G στο Fred Roeskestraat)

Τηλ: 088 – 361 70 00

– ΧΑΓΗ

Διεύθυνση:

Prins Clauslaan 60
2595 AJ Den Haag

Τηλ: 088 362 22 00

Τηλ. Εισαγγελέα: 088-699 13 00

Πληροφορίες

ΗΠΑ

Είμαι Κάτοικος Εξωτερικού

Νορβηγία

Θέλω να γίνω Κάτοικος Εξωτερικού

Φορολογικός Εκπρόσωπος

Τι είναι;

Τι είναι ο φορολογικός εκπρόσωπος για έναν κάτοικο εξωτερικού;

Τι κάνει;

Τι μπορεί να κάνει ο φορολογικός εκπρόσωπος για έναν κάτοικο εξωτερικού;

Γιατί τον χρειάζεσαι;

Πως μπορεί να σε βοηθήσει στις φορολογικές σου υποχρεώσεις;

Δες Πως και Γιατί ίσως να πρέπει να φορολογηθείς στην Ελλάδα ενώ κατοικείς στην Ολλανδία

Συγκεκριμένα δικαιολογητικά για την Ολλανδία

Μεταβολή Φορολογικής Κατοικίας

Προϋποθέσεις

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για να γίνω φορολογικός κάτοικος εξωτερικού;

Διαδικασία

Ποια είναι η διαδικασία για να γίνω φορολογικός κάτοικος εξωτερικού;

Δικαιολογητικά

Ποια δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για τη μεταβολή φορολογικής κατοικίας;

Για να κάνετε αίτηση για το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας πρέπει να αποστείλετε το αιτημά σας στην παρακάτω διεύθυνση:

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland,
P.O. Box 2865, 
6401 DJ Heerlen
The Netherlands

Στην αίτηση σας θα πρέπει να δηλώνεται:

  1. Όνομα και ημερομηνία γέννησης
  2. Διεύθυνση κατοικίας
  3. Λόγος αίτησης
  4. Ο αριθμός μητρώου
  5. Η χώρα στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η επιβεβαίωση
  6. Η χρήση / το χρονικό διάστημα που αφορά το εισόδημα που πρέπει να καλύπτει η επιβεβαίωση
  7. Εάν απαιτείται apostille, αυτό πρέπει να δηλωθεί
  8. Στοιχεία επικοινωνίας
  9. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και τηλέφωνο

Πληροφορίες

Συγκεκριμένα δικαιολογητικά για την Ολλανδία

Όποιες και αν είναι οι υποχρεώσεις σας απέναντι στις Ελληνικές Φορολογικές Αρχές μπορούμε να σας βοηθήσουμε.