Νορβηγία

Διεύθυνση: Nobels Gate 45, 0268 Oslo, Norway

Ταχ. Διέυθυνση: PO Box 4020 AMB, 0244 Oslo

Τηλ.:+47 22442728, +47 22553100

Email: [email protected]

Πληροφορίες

Αρμόδιες Αρχές

Υπουργείο Εξωτερικών Νορβηγίας

Διεύθυνση για επισκέπτες:

Kronprinsens gate 10, Oslo.

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Ministry of Foreign Affairs
Section for Consular Affairs
Legalisation
P.O. Box 8114 Dep
N-0032 Oslo
NORWAY

Πληροφορίες

ΗΠΑ

Είμαι Κάτοικος Εξωτερικού

Νορβηγία

Θέλω να γίνω Κάτοικος Εξωτερικού

Φορολογικός Εκπρόσωπος

Τι είναι;

Τι είναι ο φορολογικός εκπρόσωπος για έναν κάτοικο εξωτερικού;

Τι κάνει;

Τι μπορεί να κάνει ο φορολογικός εκπρόσωπος για έναν κάτοικο εξωτερικού;

Γιατί τον χρειάζεσαι;

Πως μπορεί να σε βοηθήσει στις φορολογικές σου υποχρεώσεις;

Δες Πως και Γιατί ίσως να πρέπει να φορολογηθείς στην Ελλάδα ενώ κατοικείς στην Νορβηγία

Συγκεκριμένα δικαιολογητικά για τη Νορβηγία

Μεταβολή Φορολογικής Κατοικίας

Προϋποθέσεις

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για να γίνω φορολογικός κάτοικος εξωτερικού;

Διαδικασία

Ποια είναι η διαδικασία για να γίνω φορολογικός κάτοικος εξωτερικού;

Δικαιολογητικά

Ποια δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για τη μεταβολή φορολογικής κατοικίας;

Για να κάνετε αίτηση για το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας πρέπει να αποστείλετε το αιτημά σας με τους ακόλουθους τρόπους:

 1. μέσω e-mail στη διεύθυνση [email protected]
 2. με ταχυδρομείο στη διεύθυνση:
  The Norwegian Tax Administration
  P.O.Box 9200 – Grønland
  0134 OSLO
  Norway

Στην αίτηση θα πρέπει να δηλώνεται:

 1. Όνομα και ημερομηνία γέννησης
 2. Η χώρα στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η επιβεβαίωση
 3. Η χρήση / το χρονικό διάστημα που αφορά το εισόδημα που πρέπει να καλύπτει η επιβεβαίωση
 4. Εάν απαιτείται apostille, αυτό πρέπει να δηλωθεί
 5. Στοιχεία επικοινωνίας – διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και τηλέφωνο

Τηλ.: +47 22 07 70 00 

Πληροφορίες

Συγκεκριμένα δικαιολογητικά για τη Νορβηγία

Όποιες και αν είναι οι υποχρεώσεις σας απέναντι στις Ελληνικές Φορολογικές Αρχές μπορούμε να σας βοηθήσουμε.