Υπηρεσίες

Μεγάλο ποσοστό των ελληνικής καταγωγής κατοίκων εξωτερικού διατηρούν φορολογικές σχέσεις με την Ελλάδα, καθώς διατηρούν ακίνητα ή κάποιας μορφής εισόδημα, κάτι που τους καθιστά άμεσα υπόχρεους για όλες τις φορολογικές διαδικασίες με το δημόσιο.

0
ελληνικής καταγωγής πολίτες είναι κάτοικοι εξωτερικού

Γνωρίζοντας την αδυναμία φυσικής παρουσίας σας στην Ελλάδα, μπορούμε να διεκπεραιώσουμε για εσάς όλες τις απαραίτητες διαδικασίες online χωρίς να επισκεφτείτε την Ελλάδα.

Το γραφείο μας παρέχει ενδεικτικά τις παρακάτω υπηρεσίες σε κάτοικους εξωτερικού:

 • Αλλαγή φορολογικής κατοικίας
 • Ορισμός Αντικλήτου – φορολογικού εκπροσώπου
 • Ετήσιας τεκμηρίωσης
 • Φορολογική δήλωση online - Δήλωση Εισοδήματος (Παγκόσμιο Εισόδημα)
 • Φόρο Ακίνητης Περιουσίας
 • Ενημέρωση για επίκαιρα θέματα
 • Παρακολούθηση Εκκρεμών Υποθέσεων
Υπηρεσίες

Επιπλέον στα πλαίσια της εξυπηρέτησης φορολογικών υποθέσεων ιδιωτών το γραφείο μας με γνώση και υπευθυνότητα αναλαμβάνει:

 • την σύνταξη των εντύπων φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2)
 • τον υπολογισμό τεκμηρίων αγοράς και διατήρησης καθώς και την συμπλήρωση του εντύπου ανάλωσης ήδη φορολογηθέντος κεφαλαίου).
 • την ακριβή εκκαθάριση φόρου εισοδήματος πριν την υποβολή της δήλωσης
 • την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων και άμεση έκδοση έγκυρου εκκαθαριστικού σημειώματος
 • την σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε9
 • την σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων του Κτηματολογίου