Υπηρεσίες

Μεγάλο ποσοστό των ελληνικής καταγωγής κατοίκων εξωτερικού διατηρούν φορολογικές σχέσεις με την Ελλάδα, καθώς διατηρούν ακίνητα ή κάποιας μορφής εισόδημα, κάτι που τους καθιστά άμεσα υπόχρεους για όλες τις φορολογικές διαδικασίες με το δημόσιο.

ελληνικής καταγωγής πολίτες είναι κάτοικοι εξωτερικού
0

Γνωρίζοντας την αδυναμία φυσικής παρουσίας σας στην Ελλάδα, μπορούμε να διεκπεραιώσουμε για εσάς όλες τις απαραίτητες διαδικασίες online χωρίς να επισκεφτείτε την Ελλάδα.

Το γραφείο μας παρέχει ενδεικτικά τις παρακάτω υπηρεσίες σε κάτοικους εξωτερικού:

Επιπλέον στα πλαίσια της εξυπηρέτησης φορολογικών υποθέσεων ιδιωτών το γραφείο μας με γνώση και υπευθυνότητα αναλαμβάνει: