Υποχρεώσεις απέναντι στην Ελλάδα

 • Οι Κάτοικοι Εξωτερικού υποβάλλουν την δήλωση Φορολογίας Εισοδήματός τους, στις κάτωθι εφορίες (Δ.Ο.Υ.) (φορολογική δήλωση online):
  • Στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, εφόσον οι εκπρόσωποί τους ή η ταχυδρομική διεύθυνσή τους, υπάγονται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. της περιοχής του Νομού Αττικής.
  • Στη Δ.Ο.Υ. της έδρας της πρωτεύουσας του νομού των λοιπών περιοχών της χώρας εφόσον οι εκπρόσωποί τους ή η ταχυδρομική διεύθυνσή τους, υπάγονται σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. του νομού αυτού. Ειδικά για το Νομό Θεσσαλονίκης αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι η Δ΄ Θεσ/νίκης.
 • Οι Κάτοικοι Εξωτερικού εξαιρούνται από την υποχρεωτική αναγραφή ΑΜΚΑ (κατά την επιβεβαίωση των στοιχείων τους).
 • Οι Κάτοικοι Εξωτερικού ορίζουν φορολογικό εκπρόσωπο (αντίκλητο) με εξουσιοδότηση (με γνήσιο υπογραφής) ή με πληρεξούσιο έγγραφο, εφόσον δεν διαθέτουν ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα (άρθρο 8 ΚΦΔ).
 

Ο φορολογικός εκπρόσωπος (αντίκλητος) ΔΕΝ ΕΧΕΙ ουδεμία ευθύνη για την εκπλήρωση ή μη των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογούμενου. (ΠΟΛ.1283/30-12-2013)

 • Οι Κάτοικοι Εξωτερικού είναι υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) φορολογική δήλωση online όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο, από πηγές Ελλάδας.
  • Αντιθέτως, ένας κάτοικος εξωτερικού που διαθέτει π.χ. δευτερεύουσα κατοικία/επιβατικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα ή προβαίνει σε αγορά ακινήτου/αυτοκινήτου στην Ελλάδα, εφόσον δεν αποκτά πραγματικό εισόδημα στη χώρα μας, δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογική δήλωση online (ΠΟΛ.1067/2015).
 • Οι Κάτοικοι Εξωτερικού φορολογούνται στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα και αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος.
 • Οι Κάτοικοι Εξωτερικού δεν προσκομίζουν αποδείξεις δαπανών, δεδομένου ότι δεν δικαιούνται τη μείωση φόρου που προκύπτει από την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων (δηλαδή δεν έχουν αφορολόγητο).
 
 

Όποιες και αν είναι οι υποχρεώσεις σας απέναντι στις Ελληνικές Φορολογικές Αρχές μπορούμε να σας βοηθήσουμε.