Νορβηγία

15 Μαρτίου, 2019 Χωρίς κατηγορία

Νορβηγία

Είμαι Κάτοικος Εξωτερικού

Θέλω να γίνω Κάτοικος Εξωτερικού

Φορολογικός Εκπρόσωπος

Τι είναι;

Τι είναι ο φορολογικός εκπρόσωπος για έναν κάτοικο εξωτερικού;

Τι κάνει;

Τι μπορεί να κάνει ο φορολογικός εκπρόσωπος για έναν κάτοικο εξωτερικού;

Γιατί τον χρειάζεσαι;

Πως μπορεί να σε βοηθήσει στις φορολογικές σου υποχρεώσεις;

Δες Πως και Γιατί ίσως να πρέπει να φορολογηθείς στην Ελλάδα ενώ κατοικείς στην Νορβηγία

Συγκεκριμένα δικαιολογητικά για τη Νορβηγία

Μεταβολή Φορολογικής Κατοικίας

Προϋποθέσεις

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για να γίνω φορολογικός κάτοικος εξωτερικού;

Διαδικασία

Ποια είναι η διαδικασία για να γίνω φορολογικός κάτοικος εξωτερικού;

Δικαιολογητικά

Ποια δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για τη μεταβολή φορολογικής κατοικίας;

Για να κάνετε αίτηση για το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας πρέπει να αποστείλετε το αιτημά σας με τους ακόλουθους τρόπους:

 1. μέσω e-mail στη διεύθυνση [email protected]
 2. με ταχυδρομείο στη διεύθυνση:
  The Norwegian Tax Administration
  P.O.Box 9200 – Grønland
  0134 OSLO
  Norway

Στην αίτηση θα πρέπει να δηλώνεται:

 1. Όνομα και ημερομηνία γέννησης
 2. Η χώρα στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η επιβεβαίωση
 3. Η χρήση / το χρονικό διάστημα που αφορά το εισόδημα που πρέπει να καλύπτει η επιβεβαίωση
 4. Εάν απαιτείται apostille, αυτό πρέπει να δηλωθεί
 5. Στοιχεία επικοινωνίας – διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και τηλέφωνο

Τηλ.: +47 22 07 70 00 

Πληροφορίες

Συγκεκριμένα δικαιολογητικά για τη Νορβηγία

Όποιες και αν είναι οι υποχρεώσεις σας απέναντι στις Ελληνικές Φορολογικές Αρχές μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

View Post

Ολλανδία

15 Μαρτίου, 2019 Χωρίς κατηγορία

Ολλανδία

Είμαι Κάτοικος Εξωτερικού

Θέλω να γίνω Κάτοικος Εξωτερικού

Φορολογικός Εκπρόσωπος

Τι είναι;

Τι είναι ο φορολογικός εκπρόσωπος για έναν κάτοικο εξωτερικού;

Τι κάνει;

Τι μπορεί να κάνει ο φορολογικός εκπρόσωπος για έναν κάτοικο εξωτερικού;

Γιατί τον χρειάζεσαι;

Πως μπορεί να σε βοηθήσει στις φορολογικές σου υποχρεώσεις;

Δες Πως και Γιατί ίσως να πρέπει να φορολογηθείς στην Ελλάδα ενώ κατοικείς στην Ολλανδία

Συγκεκριμένα δικαιολογητικά για την Ολλανδία

Μεταβολή Φορολογικής Κατοικίας

Προϋποθέσεις

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για να γίνω φορολογικός κάτοικος εξωτερικού;

Διαδικασία

Ποια είναι η διαδικασία για να γίνω φορολογικός κάτοικος εξωτερικού;

Δικαιολογητικά

Ποια δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για τη μεταβολή φορολογικής κατοικίας;

Για να κάνετε αίτηση για το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας πρέπει να αποστείλετε το αιτημά σας στην παρακάτω διεύθυνση:

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland,
P.O. Box 2865, 
6401 DJ Heerlen
The Netherlands

Στην αίτηση σας θα πρέπει να δηλώνεται:

 1. Όνομα και ημερομηνία γέννησης
 2. Διεύθυνση κατοικίας
 3. Λόγος αίτησης
 4. Ο αριθμός μητρώου
 5. Η χώρα στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η επιβεβαίωση
 6. Η χρήση / το χρονικό διάστημα που αφορά το εισόδημα που πρέπει να καλύπτει η επιβεβαίωση
 7. Εάν απαιτείται apostille, αυτό πρέπει να δηλωθεί
 8. Στοιχεία επικοινωνίας
 9. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και τηλέφωνο

Πληροφορίες

Συγκεκριμένα δικαιολογητικά για την Ολλανδία

Όποιες και αν είναι οι υποχρεώσεις σας απέναντι στις Ελληνικές Φορολογικές Αρχές μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

View Post

Ηνωμένο Βασίλειο

15 Μαρτίου, 2019 Χωρίς κατηγορία

Ηνωμένο Βασίλειο

Είμαι Κάτοικος Εξωτερικού

Θέλω να γίνω Κάτοικος Εξωτερικού

Φορολογικός Εκπρόσωπος

Τι είναι;

Τι είναι ο φορολογικός εκπρόσωπος για έναν κάτοικο εξωτερικού;

Τι κάνει;

Τι μπορεί να κάνει ο φορολογικός εκπρόσωπος για έναν κάτοικο εξωτερικού;

Γιατί τον χρειάζεσαι;

Πως μπορεί να σε βοηθήσει στις φορολογικές σου υποχρεώσεις;

Δες Πως και Γιατί ίσως να πρέπει να φορολογηθείς στην Ελλάδα ενώ κατοικείς στο Ηνωμένο Βασίλειο

Συγκεκριμένα δικαιολογητικά για το Ηνωμένο Βασίλειο

Μεταβολή Φορολογικής Κατοικίας

Προϋποθέσεις

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για να γίνω φορολογικός κάτοικος εξωτερικού;

Διαδικασία

Ποια είναι η διαδικασία για να γίνω φορολογικός κάτοικος εξωτερικού;

Δικαιολογητικά

Ποια δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για τη μεταβολή φορολογικής κατοικίας;

H αίτηση για το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 1. Την αιτία που κάνετε την αίτηση
 2. Τη σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας σύμφωνα με την οποία κάνετε αίτηση
 3. Τον τύπο εισοδήματος για το οποίο θέλετε να κάνετε το αίτημα και το σχετικό άρθρο
 4. Τη χρήση ή το χρονικό διάστημα για το οποίο κάνετε την αίτηση για πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, εάν διαφέρει από την ημερομηνία έκδοσης
 5. Εάν απαιτείται από τη σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας, μπορείτε να λάβετε επιβεβαίωση ότι είστε:
  • Ο δικαιούχος ιδιοκτήτης του εισοδήματος για το οποίο θέλετε να κάνετε το αίτημα για φορολόγηση στο Ηνωμένο Βασίλειο
  • Εάν χρειάζεστε apostille

Πληροφορίες

Συγκεκριμένα δικαιολογητικά για το Ηνωμένο Βασίλειο

Όποιες και αν είναι οι υποχρεώσεις σας απέναντι στις Ελληνικές Φορολογικές Αρχές μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

View Post

Γερμανία

15 Μαρτίου, 2019 Χωρίς κατηγορία

Γερμανία

Είμαι Κάτοικος Εξωτερικού

Θέλω να γίνω Κάτοικος Εξωτερικού

Φορολογικός Εκπρόσωπος

Τι είναι;

Τι είναι ο φορολογικός εκπρόσωπος για έναν κάτοικο εξωτερικού;

Τι κάνει;

Τι μπορεί να κάνει ο φορολογικός εκπρόσωπος για έναν κάτοικο εξωτερικού;

Γιατί τον χρειάζεσαι;

Πως μπορεί να σε βοηθήσει στις φορολογικές σου υποχρεώσεις;

Δες Πως και Γιατί ίσως να πρέπει να φορολογηθείς στην Ελλάδα ενώ κατοικείς στη Γερμανία

Συγκεκριμένα δικαιολογητικά για τη Γερμανία

Μεταβολή Φορολογικής Κατοικίας

Προϋποθέσεις

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για να γίνω φορολογικός κάτοικος εξωτερικού;

Διαδικασία

Ποια είναι η διαδικασία για να γίνω φορολογικός κάτοικος εξωτερικού;

Δικαιολογητικά

Ποια δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για τη μεταβολή φορολογικής κατοικίας;

H αίτηση για το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας πραγματοποιείται ηλεκτρονικά.

Αφού υποβάλλετε τη παραπάνω ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να μεταβείτε στην αρμόδια εφορία για να σας προσκομίσουν το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας και δηλώνετε ότι θα χρειαστείτε apostille.

 1. Βερολίνο

  Διεύθυνση:
  Finanzamt Friedrichshain-Kreuzberg
  Bild: SenFin
  Anschrift (Hauptsitz)
  Mehringdamm 22
  10961 Berlin

  Τηλ: (030) 9024 14-0

  Fax: (030) 9024 14-900

  Email: [email protected]

 2. Bonn

  Διεύθυνση:
  Bundeszentralamt für Steuern
  An der Küppe 1
  53225 Bonn

  Τηλ: +49 228 406-0

  Fax: +49 228 406-2661

  Email: [email protected]

  De-Mail: [email protected]

Πληροφορίες

Συγκεκριμένα δικαιολογητικά για τη Γερμανία

Όποιες και αν είναι οι υποχρεώσεις σας απέναντι στις Ελληνικές Φορολογικές Αρχές μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

View Post

Βέλγιο

15 Μαρτίου, 2019 Χωρίς κατηγορία

Βέλγιο

Είμαι Κάτοικος Εξωτερικού

Θέλω να γίνω Κάτοικος Εξωτερικού

Φορολογικός Εκπρόσωπος

Τι είναι;

Τι είναι ο φορολογικός εκπρόσωπος για έναν κάτοικο εξωτερικού;

Τι κάνει;

Τι μπορεί να κάνει ο φορολογικός εκπρόσωπος για έναν κάτοικο εξωτερικού;

Γιατί τον χρειάζεσαι;

Πως μπορεί να σε βοηθήσει στις φορολογικές σου υποχρεώσεις;

Δες Πως και Γιατί ίσως να πρέπει να φορολογηθείς στην Ελλάδα ενώ κατοικείς στο Βέλγιο

Συγκεκριμένα δικαιολογητικά για το Βέλγιο

Μεταβολή Φορολογικής Κατοικίας

Προϋποθέσεις

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για να γίνω φορολογικός κάτοικος εξωτερικού;

Διαδικασία

Ποια είναι η διαδικασία για να γίνω φορολογικός κάτοικος εξωτερικού;

Δικαιολογητικά

Ποια δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για τη μεταβολή φορολογικής κατοικίας;

Για να κάνετε αίτηση για το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας μεταβείτε εδώ.

 1. Με ηλεκτρονική μορφή (PDF)
  Παρακαλώ κατεβάστε το αρχείο
 2. Χειρόγραφα
  • Βήμα 1: Παρακαλώ κατεβάστε την αίτηση, αποθηκεύστε τη στην επιφάνεια εργασίας σας και συμπληρώστε τα κατάλληλα πεδία.
  • Βήμα 2: Στείλτε τη συμπληρωμένη αίτηση στο: [email protected]

Στοιχεία επικοινωνίας:

Avenue Adèle 1
B-1310 La Hulpe

Τηλ: +32 2 655 31 11

Fax: +32 2 655 32 26

SWIFT BIC: SWHQ BE BB

Πληροφορίες

Συγκεκριμένα δικαιολογητικά για το Βέλγιο

Όποιες και αν είναι οι υποχρεώσεις σας απέναντι στις Ελληνικές Φορολογικές Αρχές μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

View Post

ΗΠΑ

15 Μαρτίου, 2019 Χωρίς κατηγορία

ΗΠΑ

Είμαι Κάτοικος Εξωτερικού

Θέλω να γίνω Κάτοικος Εξωτερικού

Φορολογικός Εκπρόσωπος

Τι είναι;

Τι είναι ο φορολογικός εκπρόσωπος για έναν κάτοικο εξωτερικού;

Τι κάνει;

Τι μπορεί να κάνει ο φορολογικός εκπρόσωπος για έναν κάτοικο εξωτερικού;

Γιατί τον χρειάζεσαι;

Πως μπορεί να σε βοηθήσει στις φορολογικές σου υποχρεώσεις;

Δες Πως και Γιατί ίσως να πρέπει να φορολογηθείς στην Ελλάδα ενώ κατοικείς στις ΗΠΑ

Συγκεκριμένα δικαιολογητικά για τις ΗΠΑ

Μεταβολή Φορολογικής Κατοικίας

Προϋποθέσεις

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για να γίνω φορολογικός κάτοικος εξωτερικού;

Διαδικασία

Ποια είναι η διαδικασία για να γίνω φορολογικός κάτοικος εξωτερικού;

Δικαιολογητικά

Ποια δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για τη μεταβολή φορολογικής κατοικίας;

Για να κάνετε αίτηση για το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας μεταβείτε στη σελίδα του IRS

 

Διεύθυνση Ταχυδρομείου

Η διεύθυνση αλληλογραφίας και η μέθοδος υποβολής των εγγράφων εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο ο αιτών πληρώνει την προμήθεια.

 1. Πληρωμή με επιταγή ή με εντολή πληρωμήςΗ απόδειξη πληρωμής, το Έντυπο 8802, και οποιαδήποτε άλλα συνημμένα αρχεία αποστέλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
  • Internal Revenue Service
   P.O. Box 71052
   Philadelphia, PA 19176-6052
   U.S.A.
  • με ιδιωτική αποστολή στη διεύθυνση
   Internal Revenue Service
   2970 Market Street
   BLN# 3-E08.123
   Philadelphia, PA 19104-5002
 2. Ηλεκτρονική πληρωμή
  Αφού εισαχθεί ο αριθμός ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης στη σελίδα 1 του εντύπου 8802, το έντυπο 8802 και όλα τα απαιτούμενα συνημμένα αποστέλλονται με τους παρακάτω τρόπους:
  • Department of the Treasury
   Internal Revenue Service
   Philadelphia, PA 19255-0625
  • με ιδιωτική αποστολή
   Internal Revenue Service
   2970 Market Street
   BLN# 3-E08.123
   Philadelphia, PA 19104-5002

 

Συγκεκριμένα για τις Η.Π.Α. ισχύει:

Τα Νομικά Πρόσωπα των ΗΠΑ θα υποβάλουν:

 1. Αίτηση για την εφαρμογή της Σύμβασης μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ” (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τα εν λόγω Νομικά Πρόσωπα
 2. Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (έντυπο 6166), το οποίο θα έχει εκδοθεί από την αρμόδια Φορολογική Αρχή των ΗΠΑ:
  • DEPARTMENT OF THE TREASURY INTERNAL REVENUE SERVICE PHILADELPHIA, PA 19255
   με το οποίο θα πιστοποιείται ότι το Νομικό Πρόσωπο των ΗΠΑ, δικαιούχος του σχετικού εισοδήματος:
   “….is a U.S. corporation for the purposes of the Greece – USA Double Taxation Convention”.
   (Μετάφραση): “……είναι εταιρία των ΗΠΑ για τους σκοπούς της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ”.

 

Τα Φυσικά Πρόσωπα θα υποβάλουν:

 1. Την “ΑΙΤΗΣΗ” που αναφέρεται στην περίπτωση παραπάνω, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.
 2. Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (έντυπο 6166), το οποίο και θα έχει εκδοθεί από την ίδια ως άνω Φορολογική Αρχή των ΗΠΑ, με το οποίο θα πιστοποιείται ότι το Φυσικό Πρόσωπο, δικαιούχος του σχετικού εισοδήματος “……is a resident of the USA for the purposes of the Greece – USA Double Taxation Convention”.
  (Μετάφραση): “……είναι κάτοικος των ΗΠΑ για τους σκοπούς της μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος”.

 

Σχετικά με τα παραπάνω, θα πρέπει να επισημανθούν τα εξής:

– Το έντυπο της “ΑΙΤΗΣΗΣ” εφαρμογής των Συμβάσεων αποτελείται από δύο αντίτυπα, τα οποία μπορείτε να αναπαράγετε. Το ένα αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ και το άλλο θα παραμένει στην αλλοδαπή Φορολογική Αρχή.

– Στα ως άνω έντυπα δεν είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας. Αυτό θα υποβάλλεται σε χωριστό έντυπο του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (Form 6166), το οποίο πρέπει να φέρει το έμβλημα των ΗΠΑ σε υδατογράφημα.

Συγκεκριμένα δικαιολογητικά για τις ΗΠΑ

Όποιες και αν είναι οι υποχρεώσεις σας απέναντι στις Ελληνικές Φορολογικές Αρχές μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

View Post

Αυστραλία

15 Μαρτίου, 2019 Χωρίς κατηγορία

Αυστραλία

Είμαι Κάτοικος Εξωτερικού

Θέλω να γίνω Κάτοικος Εξωτερικού

Φορολογικός Εκπρόσωπος

Τι είναι;

Τι είναι ο φορολογικός εκπρόσωπος για έναν κάτοικο εξωτερικού;

Τι κάνει;

Τι μπορεί να κάνει ο φορολογικός εκπρόσωπος για έναν κάτοικο εξωτερικού;

Γιατί τον χρειάζεσαι;

Πως μπορεί να σε βοηθήσει στις φορολογικές σου υποχρεώσεις;

Δες Πως και Γιατί ίσως να πρέπει να φορολογηθείς στην Ελλάδα ενώ κατοικείς στην Αυστραλία

Συγκεκριμένα δικαιολογητικά για την Αυστραλία

Μεταβολή Φορολογικής Κατοικίας

Προϋποθέσεις

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για να γίνω φορολογικός κάτοικος εξωτερικού;

Διαδικασία

Ποια είναι η διαδικασία για να γίνω φορολογικός κάτοικος εξωτερικού;

Δικαιολογητικά

Ποια δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για τη μεταβολή φορολογικής κατοικίας;

Ένας κάτοικος μπορεί να ζητήσει πιστοποιητικό διαμονής ή ιδιότητας, στέλνοντας ένα υπογεγραμμένο επιστολόχαρτο ή fax με τις ακόλουθες πληροφορίες:

 1. Πλήρες όνομα του κατοίκου της Αυστραλίας
 2. Διεύθυνση κατοικίας του κατοίκου και της ταχυδρομικής διεύθυνσης της Αυστραλίας αν είναι διαφορετική
 3. Αριθμός φορολογικού αρχείου (TFN) ή / και Αυστραλιανό επιχειρηματικό αριθμό (ABN)
 4. Η χώρα προορίζεται για το πιστοποιητικό
 5. η περίοδος για την οποία απαιτείται το πιστοποιητικό
 6. o αριθμός απαιτούμενων πιστοποιητικών.

Στείλτε το αιτημά σας με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • Fax στο 1300 730 298
 • με ταχυδρομείο στη διεύθυνση
  Australian Taxation Office
  PO Box 3006
  Penrith NSW 2740

Πληροφορίες

Συγκεκριμένα δικαιολογητικά για την Αυστραλία

Όποιες και αν είναι οι υποχρεώσεις σας απέναντι στις Ελληνικές Φορολογικές Αρχές μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

View Post